top of page

PRIVACYVERKLARING

 

Ik, Jeanine van den Wittenboer-Berk van Kwestie van Gevoel te Utrecht, vind de privacy van mijn cliënten heel belangrijk. Daarom ga ik zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

 

Gebruik van gegevens
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van uw behandeling een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld bij de huisarts.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Ik heb als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heb bovendien een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

  • Voor het gebruik voor waarneming, wanneer de ikzelf voor langere tijd afwezig ben. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

  • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
     

 . NAW-gegevens verzekerde

 . Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde

 . Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)

 . Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie

 . Kosten van de behandeling

 

Beheer
De website www.kwestievangevoel.nl staat onder beheer van Jeanine van den Wittenboer-Berk, de contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

Gegevens van bezoekers

a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.KwestievanGevoel.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

b. Kwestie van Gevoel zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
 

Cookies

a. Kwestie van Gevoel maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Kwestie van Gevoel de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.

b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

d. Kwestie van Gevoel maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van Kwestie van Gevoel zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.

e. Kwestie van Gevoel maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.

 

Vragen over uw Privacy
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kwestie van Gevoel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kwestie van Gevoel op via jeanine@kwestievangevoel.nl

 

Disclaimer

Kwestie van Gevoel is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

bottom of page